Informationen
feinste Olivenholzschnitzereien aus Bethlehem
Internetseite von Christmas House  Bethlehem - englisch sprachig
Handgeschnitzte Olivenholzmotive aus Bethlehem
Kontakt Deutschland:
Christmas House Deustschland 96346 Wallenfels Jakob-Degen-Str. 37 b Tel.: +49 (0)9262 6237 oder mobil 0175 613 4190 Mail: info@christmashouse-bethlehem.de
   Christmas House P.O. Box 180 Manger Square Bethlehem, Palestine IL 012 Via Israel Tel.: +9722757233 / (914)2304677 Fax: +97022757235 Web: www.mychristmashouse.com
Kontakt Bethlehem: